Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia Ogólne

 

1. Administratorem danych jest SEMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą  w Katowicach (40-086) ul. Sokolska 30A/80, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000542904 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, NIP: 954-00-09-280, REGON: 27222674.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Na potrzeby lepszego obioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in .bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL)

4. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieupoważnionych.

 

§ 2 Administrator Danych

 

1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.

2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.

3. Dane osobowe przetwarzane są:

    a. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

    b. Zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

    c. W zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

    d. W zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

        • W zakresie i celu zgodnym wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na newsletter,

        • W zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeżeli zapisałeś się na webinar.

4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczna pod adresem rodo@semag.com.pl.

6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

9. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

10. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione prze nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

§ 3 Pliki cookies


1. Witryna www.semag.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzania, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawnić funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigacje.

3. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy SEMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w celu optymalizacji zadań.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies


Dodatkowe dane osobowe jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 
Sklep online - zapraszamy wejdź

Aktualności

Co na taras zamiast płytek?

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Referencje

ZOBACZ

Realizacje

Zobacz co już zrobiliśmy!

ZOBACZ