Dotacje na kapitał obrotowy POIR 2014-2020

Dotacje na kapitał obrotowy POIR 2014-2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Przedsiębiorstwo SEMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla "SEMAG" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa” (Numer wniosku: POIR.03.04.00-24-0467/20).

Celem przedmiotowego projektu jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Efektem realizacji projektu jest utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Dofinansowanie przeznaczone jest na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Koszt projektu (netto): 100 939.53 (słownie: sto tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 53/100)
Kwota dofinansowania: 100 939.53 (słownie: sto tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 53/100)


Okres realizacji: 01.07.2020-30.09.2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy”

Sklep online - zapraszamy wejdź

Aktualności

Co na taras zamiast płytek?

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Referencje

ZOBACZ

Realizacje

Zobacz co już zrobiliśmy!

ZOBACZ